KADRA

Kadra pedagogiczna to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. To zespół który cechuje nienaganne zgranie osobowości,  do którego mamy pełne zaufanie. Łączy nas wspólna pasja.

Agnieszka Synowiec - Dyrektor, Współwłaściciel Przedszkola

Ukończyłam wyższe studia magisterskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, kierunek chemia oraz ochrona środowiska, jak również studia podyplomowe Nauczanie Języka Angielskiego w Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Diagnoza i Terapia Pedagogiczna, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Zarządzanie Oświatą, Logorytmika.

Od ponad 20 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadziłam szkolenia dla nauczycieli na terenie całej Polski. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach, kursach i projektach unijnych

Ewa Markowska - Współwłaściciel Przedszkola

Ukończyłam wyższe studia magisterskie na kierunku Wychowanie Muzyczne, oraz studia podyplomowe – Zarządzanie Oświatą, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Od ponad 20 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku prowadząc zespoły taneczne oraz zajęcia z rytmiki, tańca, logorytmiki.

Przez długie lata pełniłam funkcję kierownika Klubu Młodzieżowego. Na podstawie własnego programu szkoliłam kadrę młodych nauczycieli w różnych regionach Polski.

Przez wiele lat byłam animatorem kultury. Prowadziłam szereg imprez kulturalnych: festiwale tańca, imprezy miejskie, bale i inne uroczystości. Za swoją wieloletnią pracę zostałam odznaczona nagrodą prezydenta miasta.

Karolina Łata - Nauczyciel

Ukończyłam wyższe studia magisterskie o kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Posiadam kwalifikacje do nauczania języka angielskiego. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach, szkoleniach i warsztatach.
Bardzo lubię pracować z dziećmi. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy za cel stawiam sobie poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Moim zdaniem niczego nie powinno się dziecku narzucać, ale proponować i zachęcać do podjęcia aktywności, stwarzać sytuacje wywołujące zaciekawienie i podtrzymywać zapał poznawczy dziecka.

Agnieszka Dąbek - Nauczyciel

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studia magisterskie o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach. Ponadto wiedze poszerzyłam o studia podyplomowe kierunku oligofrenopedagogika. 

Jestem osobą pogodną, otwartą, sumienną. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji. Motto, którym się kieruje brzmi: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. Pozwól mi zrobić – a zrozumiem”.

W pracy z dziećmi zależy mi aby poznawały świat przez działanie i doświadczanie, aby podejmowały  próby i popełniały błędy, a dzięki wsparciu oraz odrobinie zachęty podejmowały kolejne próby.

Joanna Komada - Nauczyciel

Ukończyła studia magisterskie o kierunku „Nauczanie Wczesnoszkolne i Przedszkolne” . Uwielbia dzieci, ma duże pokłady cierpliwości i ciepła. Uważa, że  najskuteczniejsza jest nauka poprzez zabawę i dostosowanie zajęć do wieku dzieci. Praca z dziećmi daje jej mnóstwo  radości i przyjemności. Jest zadowolona ze swoich efektów pracy kiedy widzi uśmiech na twarzy dzieci. Praca z dziećmi to  ogromna przyjemność.

Weronika Szymkiewicz - Nauczyciel

Ukończyła studia na kierunku Logopedia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Osoba pogodna , pełna entuzjazmu dzięki czemu łatwo nawiązuje kontakt z dziećmi.