EDUKACJA

Dwujęzyczność

Dwujęzyczna edukacja polsko-angielska, realizowana już na etapie żłobka, pozwala dzieciom w naturalny sposób poznawać  nowy język, likwidując bariery, jakie powstają przy tradycyjnym nauczaniu. Dla nas  język angielski jest narzędziem codziennej komunikacji.

Międzykulturowość

Nie ograniczamy się jedynie do rozwijania kompetencji językowych, równie ważny jest dla nas kontekst kulturowy. Uwrażliwiamy dzieci na zwyczaje i odrębność kulturową innych krajów. Prezentując różnorodność współczesnego świata, pomagamy dzieciom zrozumieć go i odnaleźć w nim swoje miejsce. Takie „otwarcie na świat” w naszych jednostkach to  także element przygotowania dzieci do bycia aktywnym członkiem społeczności międzynarodowej.

Logiczne myślenie

Obok znajomości języków, równie istotnym kapitałem na przyszłość jest umiejętność logicznego myślenia. Dlatego pozwalamy dzieciom na stawianie pytań i samodzielne poszukiwanie odpowiedzi, zachęcamy je do znajdowania wielu rozwiązań tych samych problemów, uczymy przewidywania wydarzeń i konsekwencji podejmowanych decyzji. W tę strategię znakomicie wpisują się autorskie programy wspierania logicznego myślenia.

Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca

Stawiając na samodzielne działanie, dajemy codziennie szansę na odnoszenie  mniejszych i większych sukcesów. Te z kolei budują w dzieciach wiarę we własne możliwości oraz poczucie wartości, które będą procentowały na dalszych szczeblach edukacji i w dorosłym życiu.

Sukces osobisty

Dając naszym podopiecznym tak wiele możliwości podejmowania samodzielnego działania oraz rozwijania własnych zdolności i zainteresowań, nie zapominamy o niezwykle ważnej umiejętności, jaką jest współpraca w grupie. Pokazujemy dzieciom, że wykorzystując własny potencjał we współpracy z innymi, są w stanie osiągnąć znacznie więcej, a jednocześnie świetnie się bawić. Umiejętność współpracy to oswajanie indywidualizmu, tak potrzebne zarówno w najmłodszych grupach, jak i późniejszych kontaktach społecznych.