OFERTA

Przedszkole Niepubliczne Sunny Kids’ Academy  działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, decyzją wydaną przez Prezydenta Miasta Kielce z dn. 03.08.2015 r . Jest to wyjątkowo bezpieczna, nowocześnie wyposażona i przyjazna Dzieciom placówka edukacyjna.

Godziny otwarcia

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy w godzinach od 7.00 do 17.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni ustalonych w umowie.

REKRUTACJA  

TRWA NABÓR DZIECI NA ROK 2020/2021

Dzieci są przyjmowane według kolejności zgłoszeń do wyczerpania miejsc w danej grupie. Pierwszeństwo mają dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszczało do Przedszkola oraz dzieci, które uczęszczały na zajęcia adaptacyjne. Praca w małych grupach.

Dzieci wpisywane są na listę po podpisaniu umowy i wpłaceniu przez rodziców „wpisowego”.

Prosimy umawiać wizyty telefonicznie pod nr tel: 792917571, 502513896

Czesne

Piekoszowska 450 zł plus wyżywienie, stawka dzienna 12zł (może ulec zmianie ze względu na pandemię)

Klonowa 450 zł plus wyżywienie, stawka dzienna 12 zł (może ulec zmianie ze względu na pandemię)

Opłaty w Przedszkolu Niepublicznym Sunny Kids’ Academy

Wpisowe – 300zł  PLN – opłata jednorazowa i bezzwrotna, pobierana  przy zapisie dziecka, wpłacana przelewem na konto przedszkola lub na miejscu w dniu podpisania umowy.

W cenie czesnego zapewniamy:

 • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (zgodnie z wymaganiami MEN),
 • program stymulujący rozwój kreatywności i zdolności twórczych
 • język angielski – codziennie
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia kulinarne,
 • zajęcia sportowe,
 • opieka logopedyczna i psychologiczna

Ponadto w ramach czesnego odbywać się będą:

 • zajęcia rytmiczno- taneczne , 
 • zajęcia Mały Odkrywca( chemia, matematyka fizyka, biologia, geografia)
 • szachy
 • gimnastyka korekcyjna
 • udział dziecka w spacerach i zabawach w ogrodzie,

Opłaty dodatkowe: 

 • podręczniki – płatne  we wrześniu
 • wyżywienie
 • ubezpieczenie