KADRA

Nasza kadra do zgrany zespół nauczycieli!
Kadra pedagogiczna to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. To zespół, do którego mamy pełne zaufanie. Łączy nas wspólna pasja.

Ewa Markowska - dyrektor przedszkola

Ukończyłam wyższe studia magisterskie na kierunku Wychowanie Muzyczne, oraz studia podyplomowe – Zarządzanie Oświatą, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Od ponad 20 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku prowadząc zespoły taneczne oraz zajęcia z rytmiki, tańca, logorytmiki.

Przez długie lata pełniłam funkcję kierownika Klubu Młodzieżowego. Na podstawie własnego programu szkoliłam kadrę młodych nauczycieli w różnych regionach Polski.

Przez wiele lat byłam animatorem kultury. Prowadziłam szereg imprez kulturalnych: festiwale tańca, imprezy miejskie, bale i inne uroczystości. Za swoją wieloletnią pracę zostałam odznaczona nagrodą prezydenta miasta.

Agnieszka Synowiec - dyrektor przedszkola

Ukończyłam wyższe studia magisterskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, kierunek chemia oraz ochrona środowiska, jak również studia podyplomowe Nauczanie Języka Angielskiego w Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Diagnoza i Terapia Pedagogiczna, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Zarządzanie Oświatą, Logorytmika.

Od ponad 20 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadziłam szkolenia dla nauczycieli na terenie całej Polski. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach, kursach i projektach unijnych

Margarita Molenda - nauczyciel

Ukończyłam studia na kierunku Logopedia ogólna oraz Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.Punktem wyjścia w moich relacjach z dziećmi jest zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, która jest wstępem do pracy nad wszechstronnym rozwojem maluchów. Największą satysfakcję z pracy w przedszkolu daje mi uśmiech dzieci oraz możliwość obserwowania postępów, jakie osiągają każdego dnia. Swoim optymizmem staram się zarażać przedszkolaków pokazując im, że nie ma rzeczy niemożliwych. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu pedagogiki oraz logopedii.

Karolina Bryła - nauczyciel

Ukończyłam wyższe studia magisterskie o kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Posiadam kwalifikacje do nauczania języka angielskiego. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach, szkoleniach i warsztatach.
Bardzo lubię pracować z dziećmi. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy za cel stawiam sobie poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Moim zdaniem niczego nie powinno się dziecku narzucać, ale proponować i zachęcać do podjęcia aktywności, stwarzać sytuacje wywołujące zaciekawienie i podtrzymywać zapał poznawczy dziecka.

Paulina Chojnacka - nauczyciel

Jestem dyplomowanym nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Po skończeniu pierwszego stopnia studiów kontynuuje naukę na magisterium o kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Jestem pozytywną osoba, która lubi się uśmiechać i zagrażać uśmiechem innych. Mają pasja jest praca z dziećmi, która zapoczątkowałam już w 2015 roku prowadząc dla dzieci gry terenowe, warsztaty, półkolonie, urodziny itp. Bardzo ważny jest dla mnie osobisty rozwój, który owocuje w pracy z dzieciakami, dlatego jeszcze na studiach zrealizowałam kursy z zakresu między innymi animacji czasu wolnego dzieci, diagnozy i terapii zaburzeń sensorycznych, ruchu rozwijającego wg Weroniki Sherborne, umuzykalniania dzieci metoda Carla Orffa oraz animatora kultury opartego na pedagogice zabawy. W trakcie studiów byłam i jestem aktywnym studentem, który nie boi się wyzwań i stawia sobie wysoko poprzeczkę. Dowodem na te słowa jest mój udział w konferencjach naukowych, debatach i warsztatach. W pracy z dziećmi wprowadzam nowoczesne metody i techniki pracy, które gwarantują dzieciom rozwój na najwyższym poziomie i ciekawy sposób spędzania czasu.

Agnieszka Dąbek - nauczyciel

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika  o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studia magisterskie o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.

Jestem osobą pogodną, otwartą, sumienną. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji.

Motto, którym się kieruje brzmi: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. Pozwól mi zrobić – a zrozumiem”.

W pracy z dziećmi zależy mi aby poznawały świat przez działanie i doświadczanie, aby podejmowały  próby i popełniały błędy, a dzięki wsparciu oraz odrobinie zachęty podejmowały kolejne próby.

Justyna Włodarczyk - nauczyciel

Mam na imię Justyna Włodarczyk, skończyłam studia pedagogiczne pierwszego i drugiego stopnia o specjalizacji pedagogka wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną. W czasie studiów miałam praktyki w przedszkolu jak i w szkole, odbyłam 7 miesięczny staż w przedszkolu na stanowisku pomoc nauczyciela. Po stażu pracowałam przez trzy miesiące również jako pomoc nauczyciela.

Chciałabym zdobyć doświadczenie w zawodzie i praca w przedszkolu Sunny Kids Academy daje mi taką możliwość. Lubię kontakt z dziećmi i chciałabym cały czas z nimi pracować aby zdobywać doświadczenie i zwiększać swoje kwalifikacje.

Aneta Iwan - nauczyciel

Ukończyłam studia licencjackie  na Uniwersytecie  Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz  studia magisterskie, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Odbywałam praktyki zarówno w przedszkolu jak i szkole podstawowej. 
W swojej pracy pragnę przede wszystkim zaspokajać różnorakie potrzeby dzieci: emocjonalne, edukacyjne, wychowawcze. Staram się przekazywać dzieciom wiedzę o otaczającym ich świecie poprzez śmiech i zabawę.
 
Pracując z dziećmi bardzo dużo uczę się także o sobie, staram się rozwijać i  doskonalić.  Jestem mamą dwóch synów w wieku przedszkolnym. Cechuje mnie cierpliwość i pozytywne nastawienie do życia.