KADRA

Kadra pedagogiczna to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. To zespół który cechuje nienaganne zgranie osobowości,  do którego mamy pełne zaufanie. Łączy nas wspólna pasja.

Ewa Markowska - Dyrektor Przedszkola

Ukończyłam wyższe studia magisterskie na kierunku Wychowanie Muzyczne, oraz studia podyplomowe – Zarządzanie Oświatą, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Od ponad 20 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku prowadząc zespoły taneczne oraz zajęcia z rytmiki, tańca, logorytmiki.

Przez długie lata pełniłam funkcję kierownika Klubu Młodzieżowego. Na podstawie własnego programu szkoliłam kadrę młodych nauczycieli w różnych regionach Polski.

Przez wiele lat byłam animatorem kultury. Prowadziłam szereg imprez kulturalnych: festiwale tańca, imprezy miejskie, bale i inne uroczystości. Za swoją wieloletnią pracę zostałam odznaczona nagrodą prezydenta miasta.

Agnieszka Synowiec - Dyrektor Przedszkola

Ukończyłam wyższe studia magisterskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, kierunek chemia oraz ochrona środowiska, jak również studia podyplomowe Nauczanie Języka Angielskiego w Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Diagnoza i Terapia Pedagogiczna, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Zarządzanie Oświatą, Logorytmika.

Od ponad 20 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadziłam szkolenia dla nauczycieli na terenie całej Polski. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach, kursach i projektach unijnych

Karolina Bryła - Nauczyciel

Ukończyłam wyższe studia magisterskie o kierunku Pedagogika o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Posiadam kwalifikacje do nauczania języka angielskiego. Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje biorąc udział w kursach, szkoleniach i warsztatach.
Bardzo lubię pracować z dziećmi. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne, dlatego w swojej pracy za cel stawiam sobie poznanie indywidualnych potrzeb każdego wychowanka. Moim zdaniem niczego nie powinno się dziecku narzucać, ale proponować i zachęcać do podjęcia aktywności, stwarzać sytuacje wywołujące zaciekawienie i podtrzymywać zapał poznawczy dziecka.

Agnieszka Dąbek - Nauczyciel

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika  o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz studia magisterskie o specjalności edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna na Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach.Jestem osobą pogodną, otwartą, sumienną. Praca z dziećmi daje mi dużo radości i satysfakcji.Motto, którym się kieruje brzmi: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi a zapamiętam. Pozwól mi zrobić – a zrozumiem”.
W pracy z dziećmi zależy mi aby poznawały świat przez działanie i doświadczanie, aby podejmowały  próby i popełniały błędy, a dzięki wsparciu oraz odrobinie zachęty podejmowały kolejne próby.

Aneta Iwan - Nauczyciel

Ukończyłam studia licencjackie  na Uniwersytecie  Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego oraz  studia magisterskie, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Odbywałam praktyki zarówno w przedszkolu jak i szkole podstawowej. 
W swojej pracy pragnę przede wszystkim zaspokajać różnorakie potrzeby dzieci: emocjonalne, edukacyjne, wychowawcze. Staram się przekazywać dzieciom wiedzę o otaczającym ich świecie poprzez śmiech i zabawę.
 
Pracując z dziećmi bardzo dużo uczę się także o sobie, staram się rozwijać i  doskonalić.  Jestem mamą dwóch synów w wieku przedszkolnym. Cechuje mnie cierpliwość i pozytywne nastawienie do życia.

Małgorzata Jurny - Nauczyciel

Ukończyłam wyższe studia licencjackie oraz magisterskie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna ze specjalnością terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Odbywałam praktyki w przedszkolu oraz w szkole. Cechuje mnie uśmiech w pracy oraz pozytywne nastawienie , łatwo nawiązuje kontakty z nowo poznanymi dziećmi, co pozwala mi zdobyć ich zaufanie. Staram się rozbudzać u dzieci ciekawość poznawczą, motywować je do dalszej edukacji oraz wdrażać do samodzielności.

Dostosowuje sposób przekazywanej wiedzy i umiejętności do możliwości dzieci. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję dzięki czemu staje się ona przyjemnością, a nie obowiązkiem.

Małgorzata Polakowska - Nauczyciel

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku filologia polska z logopedią, oraz studia podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna. W trakcie studiów odbywałam praktyki w szkole podstawowej i przedszkolu. 

Praca z dziećmi to moja pasja, sprawia mi ogromną radość i daje wiele możliwości rozwoju. Codziennie uczestniczę w niezwykle istotnym procesie kształcenia i rozwoju małego człowieka.

Uśmiechy jakimi dzieci na co dzień mnie obdarowują to fantastyczna nagroda za to co robię.