KADRA

Nasza kadra do zgrany zespół nauczycieli!
Kadra pedagogiczna to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu. To zespół, do którego mamy pełne zaufanie. Łączy nas wspólna pasja.

Ewa Markowska - dyrektor przedszkola

Ukończyłam wyższe studia magisterskie na kierunku Wychowanie Muzyczne, oraz studia podyplomowe – Zarządzanie Oświatą, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna. Od ponad 20 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku prowadząc zespoły taneczne oraz zajęcia z rytmiki, tańca, logorytmiki.

Przez długie lata pełniłam funkcję kierownika Klubu Młodzieżowego. Na podstawie własnego programu szkoliłam kadrę młodych nauczycieli w różnych regionach Polski.

Przez wiele lat byłam animatorem kultury. Prowadziłam szereg imprez kulturalnych: festiwale tańca, imprezy miejskie, bale i inne uroczystości. Za swoją wieloletnią pracę zostałam odznaczona nagrodą prezydenta miasta.

Agnieszka Synowiec - dyrektor przedszkola

Ukończyłam wyższe studia magisterskie na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, kierunek chemia oraz ochrona środowiska, jak również studia podyplomowe Nauczanie Języka Angielskiego w Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Diagnoza i Terapia Pedagogiczna, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, Zarządzanie Oświatą, Logorytmika.

Od ponad 20 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadziłam szkolenia dla nauczycieli na terenie całej Polski. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach, kursach i projektach unijnych

Anna Krzak - nauczyciel

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z nauczaniem języka angielskiego oraz Psychopedagogiki Opiekuńczo-Terapeutycznej. Swoje doświadczenia zdobywają w przedszkolach z dziećmi w różnych klasach wiekowych i edukacyjnych. W jaki sposób używać języka? Cały czas chętnie pokonał swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. W swojej pracy staram się być sumienną i konsekwentną. W kontaktach z dziećmi staram się wykazywać empatią – dostrzegać, rozumieć i odczytywać na emocje podrzędne podopiecznych. Bardzo ważna jest dla mnie atmosfera – staram się, przez zawsze była pełna ciepła i szacunku. Z wielką satysfakcją i dumą obserwuję codzienne postępy dzieci w różnych warunkach. Są na niezapomniane chwile, takie wynagradzają trud tej pracy oraz na długo w pamięci. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość, stając się nie tylko moim zawodem, ale również wielką pasją.

Magdalena Pietrzyk - nauczyciel

Ukończyłam Uniwersytet Jana Kochanowskiego na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Jestem także animatorem czasu wolnego. Miałam okazję pracować jako wychowawca na koloniach dla dzieci i młodzieży. Ciągle doskonalę swój warsztat pracy poprzez zdobywanie doświadczenia i wiedzy. W przedszkolu jestem wychowawcą grupy „Motylki”. Praca z dziećmi daje mi ogrom radości i satysfakcji. Rozłąka z rodzicem bywa dla dziecka bardzo trudna, dlatego dbam o to, aby atmosfera w naszej grupie była przyjemna, radosna oraz pełna ciepła i szacunku. Zależy mi na tym żeby „nasze” maluchy chętnie przychodziły do przedszkola i wracały z niego z uśmiechem na twarzy.

Iwona Luberda - nauczyciel

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam na kursach oraz szkoleniach, w tym z funkcjonowania dziecka z autyzmem i z zespołem Aspergera w grupie przedszkolnej. Dodatkowo ukończyłam kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Praca z dziećmi nie jest dla mnie jedynie zawodem, ale także pasją, która przynosi mi wiele satysfakcji. Uważam, że podczas pracy z dziećmi do każdego z nich należy podejść indywidualnie. Ważnym jest zbudowanie atmosfery w przedszkolu, która da dzieciom wiele radości, bezpieczeństwa, a także pozwoli poczuć się ważnym oraz wyjątkowym. Jestem przekonana, że korzystna atmosfera podczas pracy z dziećmi pozytywnie wpłynie na ich wszechstronny rozwój.

Karolina Grabarczyk - nauczyciel

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłam edukację wczesnoszkolną i przedszkolną a także pedagogikę kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży. Swoją wiedzę poszerzyłam m.in. o kurs na wychowawcę a także ,, Animatora zabaw dla dzieci „. Prywatnie interesuję się teatrem lalkowym i literaturą dziecięcą.

Margarita Molenda - nauczyciel

Ukończyłam studia na kierunku Logopedia ogólna oraz Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza.Punktem wyjścia w moich relacjach z dziećmi jest zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, która jest wstępem do pracy nad wszechstronnym rozwojem maluchów. Największą satysfakcję z pracy w przedszkolu daje mi uśmiech dzieci oraz możliwość obserwowania postępów, jakie osiągają każdego dnia. Swoim optymizmem staram się zarażać przedszkolaków pokazując im, że nie ma rzeczy niemożliwych. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu pedagogiki oraz logopedii.

Małgorzata Bekier - nauczyciel

Ukończyłam Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku język angielski i historia wraz z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi i młodzieżą. Ponadto posiadam studia podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Znam biegle dwa języki obce: angielski i niemiecki. Praca z dziećmi jest moją pasją. Całe moje życie zawodowe związane jest z nauczaniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi. Głównym celem mojej pracy jest to aby poprzez zabawę i metody nauczania języka angielskiego dziecko w sposób naturalny, bez stresu przyswajało język angielski.