KADRA

Nasza kadra do zgrany zespół nauczycieli

 

Kadra pedagogiczna to nauczyciele posiadający pełne kwalifikacje do pracy w przedszkolu, to zespół nauczycieli, do których mamy pełne zaufanie. Łączy nas wspólna pasja.

 

Ewa Markowska - dyrektor przedszkola 

za

 Ukończyłam wyższe studia magisterskie na kierunku Wychowanie Muzyczne, oraz studia podyplomowe – Zarządzanie Oświatą, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.

Od ponad 20 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku prowadząc zespoły taneczne oraz  zajęcia z rytmiki , tańca, logorytmiki.

Przez długie lata pełniłam funkcję kierownika Klubu Młodzieżowego. Na podstawie własnego programu szkoliłam kadrę młodych nauczycieli w różnych regionach Polski.

Przez wiele lat byłam animatorem kultury. Prowadziłam szereg imprez kulturalnych: festiwale tańca, imprezy miejskie, bale i inne uroczystości. Za swoją wieloletnią pracę zostałam odznaczona nagrodą prezydenta miasta.

 

 

Agnieszka Synowiec - dyrektor przedszkola

oUkończyłam wyższe studia magisterskie na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym kierunek chemia oraz ochrona środowiska, jak również  studia podyplomowe Nauczanie Języka Angielskiego w Edukacji Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Diagnoza i Terapia Pedagogiczna, Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna , Zarządzanie Oświatą, Logorytmika.

Od ponad 20 lat pracuję z dziećmi i młodzieżą. Prowadziłam szkolenia dla nauczycieli na terenie całej Polski. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach, kursach i projektach unijnych.                   

 

 

 

Anna Krzak - nauczyciel

v Jestem absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego   na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacji   Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej z nauczaniem języka   angielskiego oraz Psychopedagogiki Opiekuńczo-   Terapeutycznej. Swoje doświadczenia zdobywają w   przedszkolach z dziećmi w różnych klasach wiekowych i   edukacyjnych. W jaki sposób używać języka? Cały czas   chętnie pokonał swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w   kursach i szkoleniach. W swojej pracy staram się być   sumienną i konsekwentną. W kontaktach z dziećmi staram   się wykazywać empatią - dostrzegać, rozumieć i   odczytywać na emocje podrzędne podopiecznych. Bardzo   ważna jest dla mnie atmosfera - staram się, przez zawsze   była pełna ciepła i szacunku. Z wielką satysfakcją i dumą   obserwuję codzienne postępy dzieci w różnych warunkach. Są na niezapomniane chwile, takie wynagradzają trud tej pracy oraz na długo w pamięci. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość, stając się nie tylko moim zawodem, ale również wielką pasją.

 

 

Magdalena Pietrzyk - nauczyciel j

Ukończyłam   Uniwersytet  Jana Kochanowskiego na kierunku  Pedagogika ze specjalnością Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego.  Jestem także animatorem czasu wolnego. Miałam okazję pracować jako wychowawca na koloniach dla dzieci i młodzieży. Ciągle doskonalę swój warsztat pracy poprzez zdobywanie doświadczenia i wiedzy. W przedszkolu jestem wychowawcą grupy "Motylki". Praca z dziećmi daje mi ogrom radości i satysfakcji. Rozłąka z rodzicem bywa dla dziecka bardzo trudna, dlatego dbam o to, aby atmosfera w naszej grupie była przyjemna, radosna oraz pełna ciepła i szacunku. Zależy mi na tym żeby "nasze" maluchy chętnie przychodziły do przedszkola i wracały z niego z uśmiechem na twarzy.

 


 

Iwona Luberda – nauczyciel

vbnmjk

Jestem absolwentką Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku Pedagogika ze specjalnością Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną. Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam na kursach oraz szkoleniach, w tym z funkcjonowania dziecka z autyzmem i z zespołem Aspergera w grupie przedszkolnej. Dodatkowo ukończyłam kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży.

Praca z dziećmi nie jest dla mnie jedynie zawodem, ale także pasją, która przynosi mi wiele satysfakcji.  Uważam, że podczas pracy z dziećmi do  każdego z nich należy podejść indywidualnie. Ważnym jest zbudowanie atmosfery w przedszkolu, która da dzieciom wiele radości, bezpieczeństwa, a także pozwoli poczuć się ważnym oraz wyjątkowym. Jestem przekonana, że korzystna atmosfera podczas pracy z dziećmi pozytywnie wpłynie na ich wszechstronny rozwój.

Karolina Grabarczyk - nauczyciel 

h Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im.   Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończyłam   edukację wczesnoszkolną i przedszkolną a także   pedagogikę kultury z animacją teatru dzieci i młodzieży.   Swoją wiedzę poszerzyłam m.in. o kurs na wychowawcę a  także ,, Animatora zabaw dla dzieci ". Prywatnie interesuję   się teatrem lalkowym i literaturą dziecięcą. 

 

 

 

 

 

Nazywam się Margarita Molenda - nauczyciel

Ukończyłam studia na kierunku Logopedia ogólna oraz Pedagogika  opiekuńczo-wychowawcza.Punktem wyjścia w moich relacjach z dziećmi jest zbudowanie atmosfery zaufania i bezpieczeństwa, która jest wstępem do pracy nad wszechstronnym rozwojem maluchów. Największą satysfakcję z pracy w przedszkolu daje mi uśmiech dzieci oraz możliwość obserwowania postępów, jakie osiągają każdego dnia. Swoim optymizmem staram się zarażać przedszkolaków pokazując im, że nie ma rzeczy niemożliwych. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i kompetencje uczestnicząc w kursach i szkoleniach
z zakresu pedagogiki oraz logopedii.

Małgorzata Bekier-nauczyciel

" "   Ukończyłam Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunku język angielski i historia wraz z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi i młodzieżą. Ponadto posiadam studia podyplomowe na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Znam biegle dwa języki obce: angielski i niemiecki. Praca z dziećmi jest moją pasją. Całe moje życie zawodowe związane jest z nauczaniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi. Głównym celem mojej pracy jest to aby poprzez zabawę i metody nauczania języka angielskiego dziecko w sposób naturalny, bez stresu przyswajało język angielski.